Modellek és módszerek a minőség javítására a folyamatos javítás-fejlesztés fázisaiban

Új közös javítási módszerek

A következőkben az ismertetett felosztás szerinti sorrendben fogjuk tárgyalni az egyes új közös javítási módszerek, kiemelve az informatika tantárgy tanítása szempontjából említésre érdemes funkcióikat, alkalmazási lehetőségeiket.

A tanár munkáján alapuló módszerek A szóbeli ismeretközlés módszereinek közös jellemzője, hogy a tanár szakszerűen, szabatosan és a tananyag összefüggéseit feltáróan adja át a tanulóknak az ismereteket. Általában akkor használjuk e módszereket a pedagógiai gyakorlatban, ha a tanulók előzetes tapasztalatokkal nem rendelkeznek az elsajátítandó fogalmak, szabályok megértéséhez. Segítségével a nevelő motiváló hatást érhet el, ha a tanulók képzeletét és érzelemvilágát képes mozgásba hozni.

Az informatika tantárgyban a számítástechnika illetve a mesterséges intelligencia történeti vonatkozásainak tárgyalásánál különösen jól alkalmazható a színes elbeszélés. A leírás a technológiai folyamatok élményszerű, a személyes tapasztalatokon alapuló ismertetésére is jól alkalmazható.

Totalcar - Magazin - Technika: Horpadásjavítás gyorsabban

A rendezési algoritmusok tanítása során a leírást szerepjátékkal is színesíthetjük. Kihívhatunk néhány tanulót a táblához, az egyiket csere változónak kérjük fel és eljátszatjuk velük az egyes rendezési algoritmusokat.

Éppen ezért elsősorban a tanulók gondolkodására ható módszer. A magyarázatot fogalmak tanításakor fogalom térkép mind map készítésével tehetjük élményszerűbbé.

Követelmény

A magyarázat alkalmazása különösen az egyes konkrét szoftverek például a Windows, a Word, az Excel, stb. Az informatika szakmacsoportos szakgimnáziumok felsőbb évfolyamain alkalmazható elsősorban, amikor a tanulók már hosszabb ideig is tudják figyelmüket a tanár mondanivalójára koncentrálni, és képesek a lényeget le is jegyzetelni. Mivel az informatika tantárgy a szakgimnázium első két évfolyamára esik, így az egész tanórára kiterjedő előadást nem célszerű alkalmazni.

A bemutatás szemléltetés a tényekkel tárgyak, jelenségek, folyamatok való megismertetés módszere.

Programozási alapismeretek

Általában valamely új közös javítási módszerek például beszélgetéssel, magyarázattal vagy előadással együtt alkalmazzuk. Az informatika tantárgy oktatásánál a bemutatás változatos lehetőségeivel találkozhatunk.

Ezek közül néhány jellegzetes példát ismertetünk a következőkben: · a tanári számítógép képernyőtartalmának kivetítése projektor alkalmazásával, magyarázat közben; · a tanári számítógép képernyőtartalmának megjelenítése a tanulók monitorain helyi hálózat és megfelelő szoftver alkalmazásával, magyarázat közben; · algoritmusok működésének bemutatása az interneten elérhető algoritmus animációk segítségével; · programok, technológiai folyamatok felépítésének szemléltetése folyamatábra prezentáció vagy táblai rajz segítségével; · szoftverek például Excel kezelésének oktatása prezentáció alkalmazásával; · a multimédia lehetőségeinek bemutatása demonstrációs szoftver felhasználásával.

A bemutatás során nemcsak az informatikai tantárgyak tantervi felszerelési jegyzékében szereplő taneszközökre támaszkodhatunk, hanem gyakran kell készítenünk saját tervezésű eszközöket új közös javítási módszerek, diagramokat, programrészleteket, egyszerű animációkat, stb.

A tanár és a tanulók közös munkáján alapuló módszerek A tanár és a tanulók közös munkáján alapuló módszerek elsősorban abban térnek el a tanári ismeretközlés módszereitől, hogy a tanulók tudatos figyelmén kívül aktivitásukat, közreműködésüket is igénylik. Alapvető válfajaik a következők: · A megbeszélés, beszélgetés a tananyag kérdés-felelet formájában való feldolgozására szolgál.

 • Nem elérhető a kért nyelven | Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
 • Távoktatás: Megváltozott körülmények – új módszerek | Kárpátalja
 • Nem túl értékes darab, de tiszta szívvel nem hajítottam volna ki.
 • Ezért a minőségmenedzsment rendszerek és modellek klasszikusnak mondható négy nagy fejlődési fázisában minőség-ellenőrzés, folyamatközpontú minőségbiztosítás, teljes körű minőségirányítás, TQM a kulcselem a folyamatos javítás-fejlesztés.
 • Természetesen más megoldásokat is kereshetnek.

Alkalmazása önállóan vagy más módszerekkel kombinálva olyan esetekben képzelhető el, amikor a tanulók már rendelkeznek az új anyag feldolgozásával kapcsolatos bizonyos tapasztalatokkal, előismeretekkel. Az alkalmazói programcsomagok például az Excel táblázatkezelő, vagy a Word szövegszerkesztő, stb. Hasonló a helyzet a A fejlesztő rendszer kezelésének elsajátítása, a módszeres hibakeresés megtanulása sok gyakorlást igényel.

Ennek során mód van a tananyag esetleges homályos részeinek megvilágítására, a tanult ismeretek rendszerbe foglalására, felelevenítésére. Amint már említettük, a Az ismétlés gyakran módszer-kombinációt alkot a tanulók tudásának ellenőrzésével.

Account Options

Az egyes témakörök végén, a félév végén, vagy az év végén tartott számonkérés előtt általában célszerű átismételni azt az anyagrészt, amelyből a tanulóknak számot kell majd adniuk felkészültségükről. Arthrosis artritisz temporomandibularis ízületi kezelés tanulók tudásának ellenőrzése folyamatos megfigyelés, feleltetés, illetve írásbeli és gyakorlati munkáik révén lehetséges.

 • Távoktatás: Megváltozott körülmények — új módszerek
 • Что ж, хорошо.
 • Но вчера я узнала кое-что, а точнее, _вспомнила_.

Az informatika tantárgy esetében az ellenőrzés alapja általában a kisebb tananyag-egységek esetében a szóbeli felelet. Az egyes témák lezárásakor előnyösen alkalmazhatók a tanár által készített feladatlapok például a kilencedik évfolyam "Informatikai alapismeretek" című témakörében.

A témák egy részében az ellenőrzés alapja a konkrét gyakorlati feladat például a Félévenként néhány röpdolgozat írására is sor kerülhet, elsősorban az osztály tudásszintjének feltárására, és nem a szóbeli feleletek pótlására. Az értékelés során mérlegeljük a tanulói teljesítmény pozitív és negatív elemeit. Formáját tekintve lehet szóbeli vagy írásbeli szöveges értékelés, vagy érdemjegy. Az értékelés lehet diagnosztikus, formatív vagy szummatív jellegű attól függően, hogy az ellenőrzéshez kapcsolódóan az oktatási folyamat melyik pontján alkalmazzuk.

A diagnosztikus értékelés a tanulók indulási szintjének feltárására szolgál egy tantárgy vagy egy témakör feldolgozása előtt.

Keresés űrlap

A formatív értékelést korrekciós célzattal végezzük egy témakör feldolgozása közben. A szummatív értékelést egy-egy téma, vagy a tantárgy lezárásakor alkalmazzuk, minősítő célzattal. Csak a szummatív értékeléskor célszerű érdemjegyeket használni, hiszen az osztályzatok beszámítanak a tanuló munkájának félévi értékelésébe.

 1. Не будь времена столь тяжелыми, ты бы заслужила крупного повышения.
 2. Быть может, кроме меня здесь найдется еще один голодный.
 3. А могу я попасть .

A feleltetés formájában végzett értékelést célszerű összekapcsolni a tanulók önértékelésével kritikai érzékük fejlesztése érdekében. A tanulók önálló munkáján alapuló módszerek Az ismeretek feldolgozása során a tanulók sokszor végeznek önálló munkát.

Megoldanak kisebb feladatokat például merevlemez particionálás, merevlemez formázás, vírusdetektálásde bonyolultabb tevékenységeket is elvégeznek például statisztikai számítás táblázatkezelő segítségével.

új közös javítási módszerek

Az önálló munkavégzésre a legtöbb lehetőség persze a számítógép laborban való gyakorlás során van. A tanulók önálló munkájának fontosabb módszerei a következők: · A tanórai bemutatáshoz, illetve a tanulmányi kirándulásokhoz, laborgyakorlatokhoz kapcsolódó, előre megadott szempontok alapján végzett megfigyeléseik a tapasztalatszerzés értékes forrásai.

Figyeljék meg például a tanulók a lapolvasó scanner működését egy kép beolvasása során.

új közös javítási módszerek

Állapítsák meg, mi a különbség a kép és a szöveg PDF szerkesztő szoftverrel való feldolgozása között. Ugyanakkor ezek önálló felhasználása nélkülözhetetlen a gyakorlati feladatmegoldáshoz.

Összefoglalás

Ha például a tanuló a programozás tanulása során nem ismeri meg a fejlesztő rendszer fontosabb hibaüzeneteinek jelentését és a velük kapcsolatban követendő eljárást, akkor alapvető, gyakran előforduló helyzetekben is tanári segítségre lesz utalva, és nem fog tudni egyedül dolgozni. Az ilyen eszközök kidolgozása azonban nagyon munkaigényes, és a sokszorosítási költség is jelentős, így előállításukról mindenképpen központilag célszerű gondoskodni.

Jelenleg az informatika tárgyhoz ilyen eszközök nem állnak rendelkezésre.

A tanárok az informatikai kerettantervhez kiadott informatikai feladatgyűjteményt [16]a gyakorlati érettségi feladatgyűjteményt [17] vagy az ECDL példatárt [18] használhatják a saját munka- illetve feladatlapjaik elkészítésére.

A feladatgyűjtemények használatát megkönnyítik a kiadók honlapjáról letölthető munkafájlok.

új közös javítási módszerek

A korábbi évfolyamok érettségi vizsgafeladatai az Oktatási Hivatal [19] honlapján érhetők el. Az oktatók maguk is készíthetnek HTML alapú tananyagokat, vagy kurzusokat hozhatnak létre a Moodle keretrendszerben.

A nagy szoftver- és hardvergyártó cégek angol nyelvű tananyagai szintén jól használhatók a szakgimnázium felsőbb évfolyamain.

új közös javítási módszerek

Tevékenység: Keresse meg az Oktatási Hivatal honlapján a Töltse le az említett anyagokat! Az informatika tantárgy oktatásában felhasználható módszerek vázolt köre természetesen befolyásolja a hozzájuk alkalmazható eszközök, illetve eljárások rendszerét.

Ha a hiba természetét kiderítettük, akkor következhet a lokalizálás, a hibahelykeresés. Visszalépéses technika — hibahelykeresés „elvben” A legismertebb hibakeresési módszer, amelyet úgy végzünk el, hogy kiindulunk a hiba előfordulásának helyéről, és a programot „visszafelé” hajtjuk végre mindaddig, míg a végrehajtás eredményét hibásnak találjuk.

Az egyes eszközök és eljárások kiválasztásával és felhasználásával a tantárgy anyagának részletes feldolgozása során fogunk foglalkozni.