Védett területek hálózata a Kárpátokban

Közös kezelés a kárpátok régióban

A Kárpátok bércei

Az eurorégió olyan behatárolt földrajzi területet jelöl, amely egy, két vagy több ország adott területeit foglalja magába, melyek megállapodtak abban, hogy összehangolják tevékenységüket a határ menti térségek eredményesebb fejlesztése érdekében. Tehát ez egy olyan terület, ahol a kölcsönös interregionális, vagy határokat áthidaló transznacionális gazdasági, szociális, kulturális, illetve más jellegű együttműködések léteznek kettő vagy több állam, illetve helyi önkormányzataik között.

közös kezelés a kárpátok régióban a térd ízületi gyulladása 1-2 fokos kezelés

A fenti kezdeményezések hatására a jövő Európája elsősorban nem a nemzetállamok Európájaként centralizmushanem az azonos gazdasági érdekeltségű határ menti területekből kialakított régiók Európájaként regionalizmus képzelhető el.

A tapasztalatok szerint egy országhatárokon áthidaló eurorégió alkalmas lehet államokon belüli és államok közti, eddig meg nem oldott konfliktusok kezelésére.

Az Egyezmény célja a több ágazatra kiterjedő szakpolitikai koordináció és a fenntartható fejlődésre vonatkozó közös stratégiák támogatása. A szerző röviden ismerteti a Kárpátok régiót, valamint az Egyezmény kereteit, a hozzá kapcsolódó közös víziókat, általános célokat, munkacsoportokat, titkárságot és az Egyezmény legérdekesebb projektjeinek eredményeit is. Lillának, a CESCI ösztöndíjasának tanulmánya egy nagyszerű kezdeményezést mutat be a szlovák—magyar határtérségből. A szlovákiai Komárno és a magyar Komárom közös településfejlesztési dokumentumot készített. Az érintett városi térség helyzetének ismertetését a példaértékű együttműködés bemutatása és a közös fejlesztési dokumentum áttekintő elemzése követi.

A Kárpátok Eurorégió a keleti, volt szocialista országokban történt változásokat követően jött létre azokból a térségekből, amelyek saját országaikban a periférián helyezkednek el, gazdasági-társadalmi értelemben kevésbé fejlettek. Ez volt az első olyan eurorégió, mely a korábbi keleti blokk országainak adott területeit fogta össze, ahol hasonló történelmi múlt és tradíciók kötik össze az embereket.

A politikusok, felismerve a közös érdekeket, a jó szomszédi kapcsolat, a béke fenntartása érdekében Ez különösen fontos volt abban az időszakban, amikor Európában nemzeti zavargások voltak, Jugoszláviában háború dúlt.

közös kezelés a kárpátok régióban fájó bokaízületek

Az eurorégió számára a legnagyobb kihívást az a tény jelenti, hogy területe potenciális európai válsággóc, geopolitikai konfliktusok forrása lehet. A Kárpátok Eurorégió megalakulásakor mintegy Összhangban az Európa Tanács Konvenciójában foglaltakkal, EU-konform Alapszabály és Szervezeti és Működési Szabály szerint a szövetség céljait az alábbiak szerint közös kezelés a kárpátok régióban meg: társadalmi, gazdasági, tudományos, ökológiai, oktatási, kulturális és sport jellegű együttműködések elősegítése; a határokon átnyúló projektek megvalósításának lobbytámogatása, kölcsönösségi alapú együttműködés a nemzeti intézményekkel és szervezetekkel.

A Kárpátok Eurorégió missziója a következő: Az itt élő emberek életminőségének javítása, a béke megőrzése, a határ menti lakosság jó kapcsolatának kialakítása, megőrzése, a határok elválasztó szerepének csökkentése, a határok átjárhatóságának biztosítása.

A Kárpátok Eurorégió tagönkormányzatainak területe és lakosságszáma :.

közös kezelés a kárpátok régióban leukémia ízületi fájdalom